OGRODY HORTULUS 

Zapraszają do odbycia praktyk studenckich oraz stażu zawodowego w 2024 roku.

Posiadają 25-letnie doświadczenie w organizacji i prowadzeniu praktyk studenckich i staży.

Praktyka trwa minimum 1 pełny miesiąc i odbywa się we wszystkich działach kompleksu Hortulus

Czytaj więcej...

Studia to doskonały czas na praktyki, które są przede wszystkim świetnym sposobem na praktyczną naukę zawodu i zdobycie doświadczenia zawodowego. Odbywanie praktyk zawodowych stanowi jeden z najważniejszych elementów kształcenia. Dzięki nim zaczynasz budować swoją karierę. Na studiach głównie uczysz się teorii a w czasie praktyk możesz zweryfikować wiedzę w praktyce. Nie ma lepszego sposobu na zdobycie doświadczenia zawodowego, niż rozpoczęcie pracy związanej z przyszłym zawodem. 

Czytaj więcej...

Jeśli nie posiadasz żadnego doświadczenia zawodowego lub chciałabyś/chciałabyś poszerzyć zakres swoich kompetencji Biuro Karier AWF Kraków chętnie przyjmie Cię na praktyki.

Do Twoich zadań należeć będzie:

  1. Pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, praktyk i staży dla studentów Naszej Uczelni oraz zamieszczanie ich na portalach społecznościowych.
  2. Pomoc w tworzeniu baz danych pracodawców zgodnie z kierunkami kształcenia na AWF Kraków w celu pozyskiwania ofert pracy, staży i praktyk.
  3. Pomoc w tworzeniu strony internetowej Biura Karier poprzez przygotowywanie odpowiednich materiałów na temat funkcjonowania rynku pracy zgodnie z kierunkami kształcenia na AWF Kraków.
  4. Pomoc w tworzeniu bazy danych ofert pracy, praktyk, staży pracodawców.
  5. Pomoc w tworzeniu bazy danych CV studentów/absolwentów.
  6. Pomoc w działalności na portalach społecznościowych.
  7. Pomoc w wysyłaniu materiałów promocyjnych do pracodawców zgodnie z kierunkami kształcenia na AWF Kraków.
  8. Pomoc w współpracy z pracodawcami i przedstawicielami instytucji związanych z rynkiem pracy w celu pozyskiwania ofert pracy dla studentów AWF.
  9. Pomoc w organizowaniu spotkań z przedsiębiorcami/organizacjami branżowymi w celu przybliżenia wymagań i oczekiwań odnośnie kwalifikacji i kompetencji absolwentów AWF.
  10. Pomoc w organizacji wydarzeń (np. targi pracy, dni kariery, dni otwarte itp.).

Można także wykazać się własną pomysłowością i kreatywnością!

Czas realizacji praktyki zależy od Ciebie, od Twoich indywidualnych możliwości poświęcenia czasu na dodatkową pracę.

AWF, Hol Główny, boks nr 4, tel. 12 683-10-92; 12 683-14-69

ZAPRASZAMY!