Fundacja Sustinae

szuka wolontariusza lub osoby chcącej zrealizować praktyki studenckie do świadczenia usług 

Asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością

 Lokalizacja: Czyżyny (1 rodzina), Bieńczyce (1 rodzina), Centrum (1 rodzina).

Wymagania formalne:

  • Uzyskane kwalifikacje (min. ukończony licencjat, lub kwalifikacje zawodowe) pozwalające na pracę z dzieckiem z niepełnosprawnością tj. terapeuta zajęciowy, pedagog, psycholog, asystent osoby niepełnosprawnością, opiekun medyczny, absolwent nauk o rodzinie, pracownik socjalny, fizjoterapeuta lub inne;
  • Gotowość do świadczenia usług w terenie (w miejscu zamieszkania rodziny objętej usługami);

 Oferujemy:

  • Możliwość zrealizowania praktyki w okresie wakacyjnym (od VI-IX 2022r), lub na stałe (w przypadku wolontariatu);
  • Zwrot kosztów dojazdu zgodnie z obowiązującym Regulaminem;
  • Ewentualną możliwość kontynuacji pracy po zrealizowanej praktyce w ramach umowy zlecenie;

 Zadania:

Realizacja katalogu usług asystenta dla rodzin z dzieckiem z niepełnosprawności zgodnie z określonym przez specjalistę i rodzinę katalogiem usług zdiagnozowanym na pierwszym spotkaniu w rodzinie. Do zadań asystenta należeć będzie m.in.:
1) sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością na czas nieobecności rodzica, obejmujące:
a) wykonywanie czynności opiekuńczych, tj. pomoc dziecku w skorzystaniu z posiłku, toalecie, przemieszczaniu się w obrębie miejsca zamieszkania, pomoc dziecku w dotarciu do podmiotów realizujących na jego rzecz działania w zakresie zdrowotnym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym, opiekuńczym, aktywizującym, itp.,
b) towarzyszenie dziecku w kontaktach z rówieśnikami,
c) towarzyszenie dziecku w trakcie zajęć edukacyjnych, rehabilitacyjnych w zastępstwie rodzica, który w tym czasie realizuje własne potrzeby zdrowotne, zawodowe, edukacyjne lub podejmuje sprawy urzędowe;
2) pomoc dziecku w nauce i/lub przyswojeniu podstawowych umiejętności życiowych i społecznych;
3) towarzyszenie rodzicowi w czynnościach opiekuńczych, w kontaktach ze służbą zdrowia czy innymi podmiotami istotnymi dla rozwoju dziecka, o ile stan dziecka wymaga pomocy rodzica i drugiej osoby, lub rodzic jest w sytuacji zdrowotnej uzasadniającej pomoc osoby trzeciej;
4) udzielanie informacji rodzicom w zakresie pozyskiwania wiedzy o formach i podmiotach mogących udzielić pomocy dziecku, np. zajęciach specjalistycznych, ośrodkach świadczących pomoc, itp.;
5) udzielanie informacji rodzicom w zakresie możliwości samopomocy;
6) realizację działań na rzecz rodziny takich, jak np. reprezentowanie ich interesów w instytucjach, działania związane z uzyskaniem dostępu do usług, z których rodziny mogłyby dodatkowo skorzystać;

Fundacja Sustinae szuka wolontariusza lub osoby chcącej zrealizować praktyki studenckie do świadczenia usług asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością w ramach realizowanego w okresie  1.05.2022 r. - 30.04.2025 r. zadania publicznego pn. "Świadczenie usług asystenta w rodzinie z dzieckiem z niepełnosprawnością".

Zapraszamy do aplikacji! CV prosimy o przesłanie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  z dopiskiem PRAKTYKA lub WOLONATARIAT