Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego

Zaprasza do udziału w szkoleniach, które aktualnie realizuje w II półroczu 2021 r.

 Większość szkoleń prowadzona jest w formie on-line z wykorzystaniem przyjaznej, interaktywnej platformy webinarowej.  Szkolenia pod koniec roku są już jednak zaplanowane w formie stacjonarnej.

 16-17/09 - "Interwencja kryzysowa w doradztwie zawodowym",

20-24/09 – „Profesjonalny doradca zawodowy (kurs dla nowych doradców klienta/ doradców zawodowych”,

27-28/09 - "Dialog Motywujący",

29/09 -  „Osobowość zawodowa – narzędzia i techniki badające preferencje i predyspozycje zawodowe”,

04-05/10 - "Coaching – wsparcie dla osób bezrobotnych w poszukiwaniu i utrzymaniu pracy",

11-12/10 - „Racjonalna Terapia Zachowań (RTZ) w doradztwie zawodowym”,

       14-15/10 – „Innowacyjne metody i techniki pracy w poradnictwie zawodowym”,

       21-22/10 – „Kurs inspiracji”,

       09-10/11  - „Metody i techniki prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości”,

       15-19/11 – „Kurs trenerów i szkoleniowców”,

       24-26/11 – „Test Kolorowych Kwadratów (TKK)",

       24-26/11 – „Narzędzie diagnostyczne – test do badań osobowości zawodowej dla doradców”,

       29-30/11 –„ Zarządzanie talentami. Planowanie indywidualnych ścieżek w doradztwie zawodowym",

       01-03/12 – „Trening twórczości – kreatywnie aktywni”,

       08-10/12 - „Metoda hiszpańska – rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia”,

       15-17/12 - „Poradnictwo socjodynamiczne”.

 Informacje szczegółowe o tych szkoleniach znajdują się w zakładce „szkolenia otwarte” na stronie www.kcds.edu.pl oraz na fb ( Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego) - https://www.facebook.com/kcdskrakow

Dariusz Kuchta

Krakowskie Centrum Dialogu Społecznego

Tel. +48124173978, mobile : 668 227 946, fax 123783146

www.kcds.edu.pl

www.apartamentsincracow.com.pl

https://www.facebook.com/centrumdialogukrk/?ref=bookmarks